Quigley Doyle Family Tree

, Warren, Kentucky, USA (Tree:Quigley Doyle Family Tree)Wikipedia links for
, Warren, Kentucky, USA
[] [Warren] [Kentucky] [USA]
 
 

  

OpenStreetMap
, Warren, Kentucky, USA

Primary Birth events in , Warren, Kentucky, USA (Tree:Quigley Doyle Family Tree)

   Name  Birth DeathPerson ID
1 Prater, Eliphaz6 Aug 18081865, Effingham, Illinois, USAI3944