Quigley Doyle Family Tree

, Effingham, Illinois, USA (Tree:Quigley Doyle Family Tree)Wikipedia links for
, Effingham, Illinois, USA
[] [Effingham] [Illinois] [USA]
 
 

  
OpenStreetMap
1.
, Effingham, Illinois, USA

Primary Death events in , Effingham, Illinois, USA (Tree:Quigley Doyle Family Tree)

   Death  Name BirthPerson ID
1 1865 Prater, Eliphaz6 Aug 1808, Warren, Kentucky, USAI3944