Quigley Doyle Family Tree

, Effingham, Illinois, USA (Tree:Quigley Doyle Family Tree)Wikipedia links for
, Effingham, Illinois, USA
[] [Effingham] [Illinois] [USA]
 
 

  

OpenStreetMap
, Effingham, Illinois, USA

Primary Death events in , Effingham, Illinois, USA (Tree:Quigley Doyle Family Tree)

   Name  Death BirthPerson ID
1 Prater, Eliphaz18656 Aug 1808, Warren, Kentucky, USAI3944